Stránky o browserových online hrách

www.ONLLINEOVKY.nolimit.cz

RSS

RSS

Knightfight

Pravidla knightfightu

1) Hráčům založením a hraním na serveru nevzniká žádný legální nárok na jejich účet.
2) Hráči jsou povinni se řídit pokyny provozovatele nebo administrátorů hry nebo fóra.
3) Spammování nebo tapetování na veřejných fórech, nástěnkách nebo chatech je zakázáno a může vést až ke smazání všech vašich herních účtů.
4) Všechny chyby(bugy) (chyby, které jsou způsobeny chybami v programování) musí být okamžitě hlášeny týmu tvůrců hry. Vědomé zneužívání chyby(bugu) může mít za následek smazání jakéhokoli účtu, který tohoto využil.
5) Je přísně zakázáno vlastnictví více než 1 účtu v rámci 1 serveru a další formy podvodů - kdokoli bude přistižen při podvádění, bude smazán. Farmaření (útoky na vlastní postavy na jiných účtech nebo na účtech jiných hráčů, kteří připravují peníze pro takové útoky budou rovněž smazáni a to BEZ varování a vyjímek!
6) Použití skriptů, botů(automatů) nebo podobných programů, které automatizují činnosti prováděné postavou bude mít za následek smazání účtu. Jak už bylo zmíněno - jako skripty/boti se počítají programy, které za vás vykonávají automaticky jakoukoli činnost ve hře, kterou normálně provádíte manuálně. I takové činnosti jako jsou čtení dat přímo ze serveru nebo stránek hry. Rovněž použití adres odkazujících na osobní stránky a podobně!
7) Účty hráčů, kteří urážejí ostatní hráče nebo členy KnightFight týmu mohou být smazány bez předchozího napomenutí.
8) Hráči nesmí dražit herní předměty ani celé účty v internetových aukcích ani nikde jinde. V případě zjištění porušení tohoto pravidla bude účet smazán.
9) Účty hráčů, kteří se přihlašují na účty jiných hráčů bez jejich vědomí nebo po ukradení účtu budou bez milosti smazány.
10) Účty hráčů ve hře nebo na fórech budou smazány, pokud jejich majitel bude zveřejňovat urážlivý, pornografický, ilegální, politicky nebo extremisticky radikální myšlenky nebo použije nevhodné jméno postavy nebo cechu.
11) Účty hráčů ve hře nebo na fórech budou smazány, pokud jejich majitel bude odesílat kurýrem urážlivé, pornografické, nelegální, sexuálně zaměřené, rasistické, politicky nebo extremisticky radikální zprávy (ať už textové nebo grafické).
12) Upozorňujeme hráče, že každý, je plně zodpovědný za zveřejňování svého verbovacího odkazu. Nebereme žádnou zopovednost za případné důsledky nevhodného umístění odkazu na internetu - ať už se jedná o fóra, chaty nebo jiná místa, kde by mohl odkaz porušit místní pravidla).
13) Neautorizované převzetí cechu po spojení více cechů nebo jakékoli převzetí včetně logování se nebo hacknutí cizího účtu bude mít za následek smazání toho vašeho!
14) Spamování nebo jednoznačné prudění nebo provokování dalších hráčů pomocí kurýra (pošta ve hře) nebo přes fórum je zakázáno. Pokud dostaneme stížnosti, varujeme původce těchto zpráv a v případě opakovaného prohřešku bude účet smazán! Opakované útoky NEJSOU druhem takového chování.
15) Rozesílání pozvánek do cechu přes kurýra (pošta ve hře) nebo přes fórum PM je zakázáno. V herním fóru jsou místa určená právě pro takové možnosti. V případě stížností varujeme původce těchto zpráv a v případě opakovaného prohřešku bude účet smazán!
16) Rekrutovací odkazy musí být zřetelně označeny jako rekrutovací a rekrut musí mít možnost rozhodnout, zda chce být "odveden" nebo ne. Použití zkratek, vyskakovacích oken nebo stránek s více takovými odkazy, které se otvírají automaticky je zakázáno a může skončit smazáním vašeho účtu. Tyto odkazy musí být zřetelné a po najetí myší musí být vidět celý odkaz, každopádně je možné použít textový popis odkazu.
17) Šíření jakýchkoli programů/botů/automatů/skriptů, které mají za úkol manipulovat se stránkami/daty na serveru je přísně zakázáno a samozřejmě bude mít za následek smazání herních účtů. (Viz. pravidlo 6)
18) Obsah cechovní nebo osobní stránky (popisu) by neměl přesahovat místo k tomu určené (Maximální šířka = 530 pixelů!). Použití nesmyslných textů, obrázků nebo mezer je zakázáno, případě, že to má za úkol ztížit hledání a útok.
19) Jména rytířů a zprávy ze souboje mohou být zveřejňovány na cechovních fórech/chatech nebo hráčských popisech ALE v případě, že si hráč bude přát stažení těchto informací, musí být odstraněny, stejně tak samozřejmě nesmí být zveřejňován urážlivý obsah!
Žádné komentáře
 
Vše o online hrách