Stránky o browserových online hrách

www.ONLLINEOVKY.nolimit.cz

RSS

RSS

Knightfight

Více o knightfightu

 Herní základy

Jakmile se zaregistruješ, uvidíš titulní stránku svého rytíře. Zde najdeš důležité informace o své postavě, a také svůj verbovací odkaz, který můžeš použít na zrekrutování dalších panošů. Například můžes tento odkaz poslat svým kamarádům, dát ho na svou domovskou stránku, anebo do podpisu do fór. Pokud na tento link klikne nic netušící panoš, dostaneš 1-3 zlaťáky jako odměnu. Pokud se tento panoš zaregistruje do hry KnightFight, a stane se také rytířem a dostaneš 25% zlata, co on/ona dostane od svých panošů! Za každého rytíře, který dosáhne třetí úrovně dostaneš 250 zlatých a 1 zkušenostní bod! Své zlato můžeš investovat do vylepšení vlastností svého rytíře, anebo můžeš pro svou postavu koupit novou výzbroj, ať už zbraně a brnění, ale také prsteny, amulety a kameny duchů.

Ostatní rytíře můžeš vyzývat na souboj, v němž hlavní roli hrají tvé schopnosti a vybavení. Více informací naleznete v části "Přehled".

Seznam možností:
- Výběr ze stovek zbraní, kompletů zbrojí, štítů, amuletů a prstenů, které vylepšují bojové vlastnosti.
- Nákup kamenů duchů, které dodají zbraním magické síly a díky nim tyto zbraně způsobují nepřátelům větší zranění.
- Zlepšování panství dodává postavě větší vážnost, ukáže moc a bohatství ale hlavně zvyšuje rychlost léčení.
- Založení cechu, který expanduje a staví cechovní hrad - ať zrovna váš cech má ten největší v okolí.
- Vytvoření vlastního erbu.
- Vytvoření vlastní stránky postavy a jeho vzhledu; je spousta použitelných kombinací při jeho tvorbě!
- Zlepšování odbornosti v zbrojařství(pro nošení zbrojí a ovládání štítů) a schopnosti používání jedno nebo obouručních zbraní.
- Trénink bojových schopností, aby jste měli stále náskok před svými soupeři.
- Možnost pojmenovat svou zbraň dle libosti - nebuďte jen další v davu.
- Podstupte různé úkoly, které dostanete v hospodě a dokažte, že jste ten pravý (dobrý či zlý) rytíř.

Přehled

Zde můžete sledovat všechny zásadní informace o své postavě, jako například kolik zlata už jste dohromady získali, vaše vlastnosti, vybavení a kolik zlata máte momentálně k dispozici. Můžete také sledovat statistiky vašich předchozích soubojů s nepřáteli a seznamy rytířů, které jste naverbovali. Rovněž můžete trénovat schopnosti svého rytíře a zlepšovat své dovednosti, aby jste byli schopni používat lepší a lepší zbraně a zbroje.

Tady jsou detaily schopností vašeho rytíře:

Přesvědčení
Tvé skutky ve hře ovlivňují tvé přesvědčení, usměrňujíce tvé kroky na cestu dobra či zla. Pokud je přesvědčení v rozmezí -50 a +50, je tvá postava neutrální. Některé předměty a zbraně je možné používat pouze postavami s dobrým nebo zlým přesvědčením.
Síla
Síla postavy určuje, jaké zranění jsi schopen způsobit, POKUD jsi schopen soupeře zasáhnout.
Obratnost
Čím vyšší má postava obratnost, tím efektivnější je tvá zbroj a štít.
Vytrvalost
Vytrvalost určuje, jak dlouho je postava schopna bojovat a kolik kol vydrží v souboji bojovat naplno.
Bojové umění
Na bojovém umění postavy závisí, jak jsi schopný zasáhnout svého soupeře.
Vykrytí/vykrývání)
Vykrývání ovlivňuje tvou schopnost odvrácení útoku protivníka.
Zkušenosti
Když bojuješ se soupeři, kteří mají stejnou nebo vyšší úroveň než ty, získáváš zkušenosti. 2 body získáváš, pokud porazíš soupeře na vyšší úrovni, 1 bod, pokud bojuješ se soupeřem na stejné úrovni - ať už vyhraješ nebo ne nebo když prohraješ se soupeřem na vyšší úrovni. Ve chvíli, kdy získáš dostatek zkušeností, postoupíš na vyšší úroveň; získáš 3 dovednostní body, zvýší se maximální počet životů a dostáváš také nějaké zlaťáky.

Dovednosti postavy:

Brnění
Čím vyšší je tato dovednost, tím lepší zbroje a štíty je možné si koupit.
Jednoruční zbraně
Čím vyšší je tato dovednost, tím lepší jednoruční zbraně je možné zakoupit.
Obouruční zbraně
Čím vyšší je tato dovednost, tím lepší obouruční zbraně je možné koupit.


Estate

Vylepšení panství
Je také možné vylepšit své panství. Čím větší, lepší a komfortnější bude, tím rychleji se budou léčit zranění, které postava utrpěla v soubojích.
Vybavení postavy
Ve svém panství je možné vybavit svou postavu novými zbraněmi nebo jinými předměty, jako například prsteny, amulety nebo zbrojemi.
Modlitba u oltáře
U oltáře je možné se pomodlit za uzdravení. Pokud nabídneš dost zlatých, zcela jistě budou tvé modlitby vyslyšeny. ;)

Obchodník

Obchodník je tu od toho, aby prodával a kupoval zbraně, zbroje, amulety, prsteny a kameny duchů. Nákup zbraní a zbrojí je ovlivněn vaší dovedností - v nabídce máte jen ty věci, které jste schopni zvládnout. Prsteny, amulety a kameny duchů se v nabídce objevují na základě vaší úrovně. Některé předměty je možné koupit jen postavami s určitým přesvědčením.

Předměty:

Zbraně
Předně - je možné nakupovat jednoruční nebo obouruční zbraně. Jakmile dosáhneš určité dovednosti, budeš schopný koupit i palcáty nebo sekery. Zbraně zvyšují rozsah zranění, které je možné udělit protivníkovi během souboje. Zbraně vyšší kvality mohou být osazeny až třemi kameny duchů.
Štíty
Štíty zvyšují tvou obranu a schopnost "vykrytí".
Zbroje
Zbroj zvyšuje tvou obranu.
Prsteny
Prsteny mohou zvyšovat schopnosti nositele. Různé prsteny zvyšují různé schopnosti v závislosti na magii, která byla použita na jejich zkutí.
Amulety
Amulety mohou zvyšovat schopnosti nositele podle toho, jaká magie byla použita na jejich vytvoření. Amulety mohou navíc chránit nositele proti určitému druhu magického zranění(které přidávají zbraním kameny duchů).
Kameny duchů
Kameny duchů mohou být vsazeny do některých druhů zbraní, které jsou pro vsazování kamenů určeny. Takové zbraně mají zvýšen rozsah zranění o tolik, kolik přidávají vsazené kameny. Existuje 6 typů magického zranění : ledové, ohnivé, elektrické(nedá se koupit u obchodníka), stínové (postavy se zlým přesvědčením), svaté (postavy s dobrým přesvědčením) a dračí.


Tržiště

Tržiště nabízí několik možností:

Prodavačův stánek
Zde najdete výběr 5-7 věcí ke koupi. Může ti být nabídnut Kámen Blesků, nebo speciální zbraně, které se nenacházejí nikde jinde ve hře. Anebo může mít prodavač obyčejné věci, které si můžeš koupit u normálního prodavače, ale za jinou cenu. Nezáleží na tom, zda-li nákup uskutečníte, či nikoliv, tato nabídka bude přístupná po dalších 24 hodin poté, co vám byla přednesena. Pokud tedy uvidíte předmět na který máte zálusk, nečekejte moc dlouho. Ale, jste přece na tržišti, měli byste ceny pozorně porovnat s normálním obchodem, mohli byste zaplatit víc než byste chtěli! Na druhou stranu zde ale můžete uskutečnit i dobré obchody, takže nakupujte opatrně!
Stánek výkupčího
Tady můžete nabídnout jakoukoliv věc z vašeho inventáře. Výkupčí vám za něho dá nabídku; nabídka může být výhodnější než nabídka za výkup v normálním obchodě, takže porovnávejte pozorně! Pokud na tuto nabídku přistoupíte, můžete výkupčímu nabídnout ihned další věc. Pokud však tuto nabídku odmítnete, budete muset počkat 6 hodin, než budete moci uskutečnit další.
Skořápky
Na tržišti si také můžete zahrát nechvalně proslulou hru "Skořápky" na kterou můžete vsadit v rozmezí 10-100 zlaťáků.


Hospoda

V hospodě můžeš přijmout různé úkoly v délce 1 až 12 hodin (reálný čas). Za splnění těchto úkolů vždy dostaneš zlato a někdy třeba i drahokamy. Tyto úkoly ovlivňují také tvé přesvědčení, proto pečlivě vybírej, jaký z úkolů si vybereš.

Kovář

Kliknutím na tlačítko "Kovář" (napravo od tvé zbraně na hlavní stránce postavy) se dostaneš na stránku Kovárny. Tam je možné pojmenovat svou zbraň dle libosti. Dále se zde také dají vsadit kameny duchů do zbraně k tomu určené a přidat tím magické schopnosti své zbrani. Typ magického zranění závisí na typu vsazeného kamene. Ochránit před magickým zraněním můžou jen magické amulety (lze je koupit u obchodníka). Kovář může také provést ostření vaší zbraně (maximálně jednou na jednu zbraň) a zvýšit tím maximální zranění zbraně o 1.

Kurýr

Královská kurýrní služba umožňuje komunikovat s ostatními hráči - kurýr doručí vaši/cizí listiny ve velmi krátké době. Zde také můžete kontrolovat zprávy o útocích vašich či na vás.

Úkoly (Souboje)

Zde je možné vyzývat jiné rytíře na souboj a sledovat, jak se spolu střetnou. Pokud útočíš na slabšího rytíře (o 5 úrovní horšího nežli jsi ty), ztrácíš 1 bod zkušenosti. Pokud útočíš na stejně silného nebo silnějšího (v úrovních), zkušenosti získáváš. Pokud se střetáváš s Rytíři světla, tvé přesvědčení se pomalu posouvá dále ke zlu a naopak (útočíš-li na zlé, přesvědčení se kloní k dobru). V případě vítězství získáváš 5-10% protivníkova zlata.

Průběh souboje
Souboje se počítají na kola. Čím vyšší je vytrvalost, tím delší dobu vydrží tvůj rytíř souboj. Během každého kola hod kostkou určí, zda byl útok úspěšný nebo zda obránce dokázal odrazit útok - v tomto je nesmírně důležitá vlastnost "Bojové umění" a "Vykrývání". Vyzyvatel vždy útočí první. Pokud je útok úspěšný, hod kostkou opět určí rozsah zranění (se započtením vykrytého zranění(absorbovaného zbrojí a štítem). Pokud je rozdíl zranění a vykrytí kladné číslo, odečte se toto číslo od celkového zdraví postavy. V případě, že celkové zdraví postavy klesne pod 10, postava prchá a automaticky souboj prohrává. Postava, která v souboji udělí větší zranění, vyhrává souboj. Rozsah zranění může být zvětšena o "magické zranění", které může být ale sníženo amulety. Například pokud je zbraň doplněna kamenem duchů přidávající m +2 ledového zranění a soupeř má amulet chránící před ledovým zraněním o 1, pak minimální a maximální hodnota se zvyšuje pouze o 1. Všechny statistiky a výpisy útoků jsou uvedeny ve zprávě o souboji.

Na tomto místě také můžete svou postavu vyslat na akci - buďto jako zlověstného zbojníka, co přepadá pocestné, okrádá a pro peníze je schopen i zabít, nebo jako ochránce chudých a slabších, což se také projevuje v přesvědčení postavy. Za úspěšné splnění akce je postava odměněna podle míry úspěšnosti zlatem a zkušenostmi. Mise může ale dopadnout i špatně a po takové misi se rytíř vrací s prázdnýma rukama.

Cech

Na tomto místě je možné vstoupit do cechu nebo založit nový. Cech je většinou společenství lidí, kteří mají stejné zájmy, cíle nebo jsou třeba přátelé. Na stránce "Cechu" můžete buďto vyhledávat mezi existujícími cechy, nebo po dosažení 5. úrovně a složení 1000 zlatých je možné založit cech nový. Jakmile vstoupíte do cechu nebo založíte nový, objeví se v této části Cechovní menu. Jako zakladatel a správce cechu můžeš přijímat členy, nastavovat práva a případně členy z cehu vylučovat. je také možné zvelebovat cechovní hrad; každé zlepšení zvýší také maximální počet členů, které může cech pojmout. Aby bylo možné zlepšovat cechovní sídlo (hrad), budeš potřebovat hodně peněz. Peníze do cechovní pokladny mohou (měli by) přispívat i členové.

Pod položkou menu "Cechovní války",administrátoři tvojeho cechu mohou deklarovat válku jinému cechu. Každá válka trvá sedm dní a všechny souboje mezi členy bojujících cechů jsou zaznamenány Pro každou bitvu, počet vítězství , způsobené zranění a ukradené zlato je zaznamenáno a cech, který získá více bodů ve dvou z těchto kategorií je označen za vítěze. Počet vyhraných/prohraných válek je zobrazen v cechovním žebříčku a v cechovním profilu. Jen cechy s 5-ti a více členy mohou vyhlásit válku a cechy musí mít alespoň dva týdny od založení, než mohou vyhlásit válku. Pokud cech opustí člen během války, nemůže vstoupit do dalšího cechu dokud válka neskončí! Každý cech může najednou vést maximálně 5 válek a každá válka stojí 1000 zlatých za každých 10 členů gildy (příklad: 50 členů bude stát cech 5,000 zlatých za vyhlášení války!).

Nastavení

Zde je možné měnit nastavení účtu. například doplnit nějaké informace o postavě, ale i jejím majiteli (sobě) nebo třeba vytvořit text, který se zobrazí tvým obětem, pokud kliknou na detail tvé postavy. Pokud máte aktivovaný PREMIUM účet, můžete také změnit jméno postavy (bez omezení a tak často, jak je libo).

Premium

Odkaz "Premium" vás přivede na stránku, kde je možné zakoupit PREMIUM účet. Pokud se stanete hráčem s PREMIUM tím, že vyměníte drahokamy z poukázek a aktivujete svůj PREMIUM účet. Díky tomu získáte několik výhod - hra je bez reklam, můžete vyrážet na akce častěji, můžete si upravovat vzhled postavy a mnoho dalšího. Účet PREMIUM je možné aktivovat za 500 drahokamů, které lze nakoupit u zlatníka.

Zlatník

Zde můžete nakoupit již zmíněné poukázky na drahokamy. Každá poukázka přidává na váš účet 500 drahokamů. Drahokamy mohou být použity pro aktivaci PREMIUM účtu na 1 měsíc nebo na nákup speciálních předmětů. Rovněž je možné drahokamy vyměnit za zlato v poměru 2:1. Další možností, jak získat drahokamy je odměna z velmi úspěšného splnění úkolu z hospody.

Žebříček

Zde nalezneš nejúspěšnější rytíře a cechy a každý týden zde najdeš nejlepších 1000 statistik ve kterých jsou zobrazeni nejlepší hráči týdne pro různé kategorie; Statistiky pro nejlepších 1000 jsou aktualizovány každý týden v pátek v noci. Tento takzvaný PvP (postava vs. postava) žebříček je založen na bojových aktivitách hráče v posledních čtyřech týdnech. Údaje jako počet vítězství, počet proher, získane zkušenosti a získané zlato jsou použity k stanovení PvP pořadí. Bitvy za poslední týden jsou brány s vyšší vahou než bitvy, které rytíř podstoupil 2, 3 nebo 4 týdny nazpět.

Následující tituly úrovně s odpovídajícími symboly jsou propůjčeny nejlepším 1000 hráčům podle PvP pořadí:

Symbol Titul úrovně - dobro Titul úrovně - neutrální Titul úrovně - zlo
 
Svobodník
Svobodník
Svobodník
Svobodník
Svobodník
Svobodník
 
¨Nosič zbraní
¨Nosič zbraní
¨Nosič zbraní
¨Nosič zbraní
¨Nosič zbraní
¨Nosič zbraní
 
Rotmistr
Rotmistr
Rotmistr
Rotmistr
Rotmistr
Rotmistr
 
Podporučík
Podporučík
Podporučík
Podporučík
Podporučík
Podporučík
 
Poručík
Poručík
Poručík
Poručík
Poručík
Poručík
 
Kapitán
Kapitán
Kapitán
Kapitán
Kapitán
Kapitán
 
Kyrysník
Kyrysník
Kyrysník
Kyrysník
Kyrysník
Kyrysník
 
Polní velitel
Polní velitel
Polní velitel
Polní velitel
Polní velitel
Polní velitel
 
Maršál
Maršál
Maršál
Maršál
Maršál
Maršál
 
Polní maršál
Polní maršál
Polní maršál
Polní maršál
Polní maršál
Polní maršál
 
Generalismus
Generalismus
Generalismus
Generalismus
Generalismus
Generalismus
 
Rytíř světla
Rytíř světla
Legenda
Legenda
Vévoda temnoty
Vévodkyně temnoty
 
Žádné komentáře
 
Vše o online hrách