Stránky o browserových online hrách

www.ONLLINEOVKY.nolimit.cz

RSS

RSS

Travian

Manuál

 

 

                                                          

Národy

V Travianu existují tři různé národy: Římané, Galové a Germáni. Každý národ má své výhody i nevýhody a také vojenské jednotky se mezi národy podstatně liší. Proto je důležité si na začátku hry důkladně rozmyslet, který národ si vybrat. Měl by odpovídat tvému hernímu stylu.

Římané

Římské impérium je nejjednoduší pro ty, kteří s Travianem začínají. Římané jsou jedineční pro svůj nesmírně vyspělý společenský a technický systém. Díky tomu jsou opravdoví znalci ve stavební politice a jejich vojska patří k elitě Travianu.
Jejich obrana i útok jsou na relativně dobré úrovni, ale dosáhnout toho stojí dlouhé a drahé vycvičení. Jejich pěší jednotky se staly legendou, zatímco schopnost obrany proti jezdeckým jednotkam mají Římané ze všech kmenů nejnižší.
Římané jsou ideální pro začátečníky a pro ty, kteří si ještě nejsou jisti, jaký způsob herního stylu si vybrat.


Zvláštní znaky:
       - Surovinová pole a budovy se mohou stavět zároveň
       - Hradby zajišťují efektivnější obranu
       - Obchodníci nesou 500 surovin (rychlost: 16 polí/hod.)
       - Neobvykle silné pěší jednotky, průměrná jízdní pěchota
       - Vycvičování jednotek je časově náročné a drahé

Galové

Galové jsou nejmírumilovnější národ. Jejich jednotky jsou dobře vycvičené v obranné taktice, zato jejich útočná síla je podstatně slabší než u ostatních kmenů. Galové jsou rození jezdci. Jejich koně se proslavily svou hbitostí, která jim umožňuje rychle se pohybovat a překvapit tak své nepřátele.

Tento národ má výjimečné obranné schopnosti, ale ani ofensivní způsob hry není vyloučen. To vám umožní taktizovat. Otevírá se široká škála válečných strategií: útočná nebo obranná taktika, být samotářem nebo naopak pomáhat ve stavu nouze, mít základnu v pěší nebo v jízdní pěchotě, být usedlíkem nebo dobyvatelem. Cokoliv, co může uskutečnit zkušený hráč ale i začátečník!

Zvláštní znaky:
       - Výhoda rychlosti: nejrychlejší vojenské jednotky ve hře
       - Palisáda zajišťuje průměrnou obranu
       - Obchodníci nesou 750 surovin (rychlost: 24 polí/hod.)
       - Dvojnásobná kapacita Úkrytu (ochrana proti nájezdům)
       - Drahé zbraně
       - Levní osadníci

Germáni

Germáni jsou nejofenzívnější ze všech národů. Germánští válečníci se stali noční můrou pro všechny, kteří se děsí jejich zběsilé bitevní zuřivosti. Pohybují se v tlupách a potulujíc se zemí drancují vše, co jim přijde pod ruku. Ze smrti nemají strach.

Germáni postrádají vojenskou disciplínu Galů a Římanů, jsou proto pomalejší a slabší než ostatní vojáci. Pro ofenzivně zaměřené a zkušené hráče jsou Germáni ta pravá volba!

 

 

 

Zvláštní znaky:
        - Výhoda při loupeži: Úkryty nepřátel mohou skrýt jen 2/3 surovin
        - Hradby jsou téměř nedobytné, ale poskytují jen malou obranu
        - Obchodníci nesou 1000 surovin (rychlost: 12 polí/hod.)
        - Nesmírně levné a rychlé vojsko s největší nosnou kapacitou
        - Slabí v obraně

 

 
 

 

Budovy

Na začátku hry by si každý měl vybudovat pevné ekonomické zázemí. K tomu je potřeba zvyšovat úrovně všech 18 polí se surovinami. Pole se dělí do čtyř typů: dřevorubcovo pole, hliněný důl, železný důl a obilné pole. Kliknutím na konkrétní pole získáš další informace o jeho možném rozšíření.

S postupem hry se budovy budou stávat stále důležitějšími. K postavení nové budovy klikni na prázdné místo označené zeleným kroužkem a otevře se seznam budov, které je možné v danou chvíli postavit.

Některé budovy však můžeš postavit až později, protože jejich požadavkem je nejprve dokončení budovy jiné.

Hlavní budova

V hlavní budově bydlí stavitelé vesnice. Čím vyšší úroveň, tím rychleji stavíte nebo zvyšujete úrovně budov ve vesnici.

Výhody národů:
Římané: Budovy a surovinová pole se mohou stavět zároveň.

Náklady a doba stavby při úrovni 1:

Požadavky:
žádné

Sklad surovin

Dříví, hlína a železo se hromadí ve skladu. Čím vyšší úroveň, tím vyšší je kapacita skladu. Na úrovni 20 pak můžeš postavit další přídavné sklady.

Náklady a doba stavby při úrovni 1:

Požadavky:
Hlavní budova úroveň 1

Sýpka

Obilí sklizené na polích se skladuje v sýpce. Čím vyšší úroveň, tím je větší její kapacita. Na úrovni 20 pak můžeš postavit další přídavné sýpky.

Náklady a doba stavby při úrovni 1:

Požadavky:
Hlavní budova úroveň 1

 Úkryt

V případě, že je vesnice napadena, můžeš schovat část surovin v úkrytu. Tyto suroviny pak nemohou útočníci ukrást. Úroveň 1 zajistí, že 100 od každé suroviny bude ukryto před nájezdy. Na úrovni 10 pak můžeš postavit další přídavné úkryty.

Výhody národů:
Galové: Úkryt má dvojnásobnou kapacitu
Germáni: Úkryty nepřátel chrání pouze 66% své běžné kapacity

Náklady a doba stavby při úrovni 1:

Požadavky:
žádné

Ambasáda

Abys mohl/a vstoupit do aliance, potřebuješ ambasádu. Na úrovni 3 můžeš založit vlastní alianci. Každá další úroveň ambasády pak zvyšuje členskou kapacitu o číslo tři.

Náklady a doba stavby při úrovni 1:

Požadavky:
Hlavní budova úroveň 1

Shromaždiště

Na shromaždišti dáváš rozkazy svým vojákům a můžeš tu také rozeznat původ přicházejících útočníků. Shromaždiště může být postaveno pouze na určeném místě ve středu vesnice (kousek od postaviček). Čím vyšší úroveň, tím více si můžeš vybrat cílů pro útoky s katapulty.

Náklady a doba stavby při úrovni 1:

Požadavky:
žádné

Tržiště

Na tržišti můžeš posílat suroviny nebo s nimi obchodovat. Čím vyšší úroveň, tím více je k dispozici obchodníků, kteří nesou dané množství surovin.

Výhody národů:
Římané: Obchodníci nesou 500 surovin. Rychlost: 16 polí/hod.
Germáni: Obchodníci nesou 1000 surovin. 12 polí/hod.
Galové: Obchodníci nesou 750 surovin. 24 polí/hod.

Náklady a doba stavby při úrovni 1:

Požadavky:
Hlavní budova úroveň 3, Sklad surovin úroveň 1, Sýpka úroveň 1

Kasárny

Všichni pěší vojáci jsou vycvičováni v kasárnách. Čím vyšší úroveň, tím rychleji je vojsko vycvičováno.

Náklady a doba stavby při úrovni 1:

Požadavky:
Shromaždiště úroveň 1, Hlavní budova úroveň 3

Stáje


Všechny jezdecké jednotky jsou cvičeny ve stájích. Čím vyšší úroveň, tím rychleji je vojsko cvičeno.

Náklady a doba stavby při úrovni 1:

Požadavky:
Kovárna úroveň 3, Akademie úroveň 5

 

Akademie

Akademie je místo, kde se vyvíjejí nové typy vojáků (každý nový druh je nutné nejprve vyvinout v Akademii a teprve potom v Kasárnách nebo Stájích vycvičit).

Náklady a doba stavby při úrovni 1:

Požadavky:
Kasárny úroveň 3, Hlavní budova úroveň 3

Kovárna


V tavných pecích Kovárny se zdokonalují zbraně vojáků. Čím vyšší úroveň, tím kvalitnější zbraně se zde vyrábí.

Náklady a doba stavby při úrovni 1:

Požadavky:
Hlavní budova úroveň 3, Akademie úroveň 3

Zbrojnice


V tavných pecích Zbrojnice se zdokonaluje brnění vojáků. Čím vyšší úroveň, tím kvalitnější brnění se zde vyrábí.

Náklady a doba stavby při úrovni 1:

Požadavky:
Hlavní budova úroveň 3, Akademie úroveň 1

Palác

Palác může být postaven pouze v jedné vesnici, čímž automaticky získává ochranu hlavní vesnice. Pokud má hráč méně než čtyři vesnice, hlavní vesnice nemůže být dobyta.

Na úrovni 10, 15 a 20 mohou být vycvičeni 3 osadníci nebo správce (Senátor, Velitel, Vůdce).

Náklady a doba stavby při úrovni 1:

Požadavky:
Ambasáda úroveň 1, Hlavní budova úroveň 5, Rezidence

Rezidence


Rezidence je malý palác, kde při návštěvě přebývá král/ovna. Stojí-li rezidence nebo palác, nemůže být vesnice dobyta. K dobytí vesnice je nejprve potřeba zničit katapulty rezidenci nebo palác.

Na úrovni 10 a 20 mohou být vycvičeni 3 osadníci nebo správce (Senátor, Velitel, Vůdce).

Náklady a doba stavby při úrovni 1:

Požadavky:
Hlavní budova úroveň 5, Palác

Obchodní kancelář

V Obchodní kanceláři se zdokonalují povozy obchodníků. Čím vyšší úroveň, tím je větší nosná kapacita obchodníků.

Každá úroveň zvyšuje kapacitu o 10%. Na úrovni 20 unese obchodník třikrát tak velké množství než na začátku.

 

 

Náklady a doba stavby při úrovni 1:

Požadavky:
Tržiště úroveň 20, Stáje úroveň 10

Turnajové hřiště

Na turnajových hřištích zlepšuje vojsko svoji odolnost. Díky tomu dokáže pak ujít dlouhou vzdálenost za kratší dobu.
Čím větší úroveň, tím rychlejší (1 úroveň = o 10% rychlejší) jsou tvoji vojáci od vzdálenosti 30 čtverců.

 

 

Náklady a doba stavby při úrovni 1:

Požadavky:
Shromaždiště úroveň 15

 

 

 

Faq

Shromaždiště

Jak postavit shromaždiště?

Shromaždiště a hradby můžeš postavit pouze na určeném místě. Stavební místo pro Shromaždiště se nachází ve středu vesnice, napravo od postaviček.

 Jak založit alianci?
Abys mohl založit alianci, potřebuješ Ambasádu na úrovni 3. Pro přijetí do aliance pak potřebuješ pouze Ambasádu na úrovni 1 a pozvánku od příslušné aliance.

AmbasádaJak změnit jméno vesnice?
Klikni na Profil (vlevo v menu), pak na změnit profil. V sekci Název vesnice vlož nové jméno.

Jak postavit vojsko?
K tomu potřebuješ Hlavní budobu na úrovni 3 a Shromaždiště. Poté postav Kasárny a vycvič v nich vojáky.

Jak bránit svoji vesnici?
Máš-li ve vesnici vojáky (ať už jsou tví nebo jen vypůjčení od přátel na obranu), bude toto vojsko automaticky bránit tvou vesnici.

Proč ztrácím vojáky, když útočím na prázdnou vesnici?
Každá vesnice má schopnost minimální obrany. Pokud zaútočíš jen s jedním vojákem, je téměř jisté, že ho ztratíš. Je také zbytečné posílat do útoku defenzivní jednotky jako jsou např. galské Phalanxy.

Jak zvýšovat populaci vesnice?
Každá budova (nebo zvýšení úrovně) má určitý počet obyvatel. Jejich přesné množství udává číslo za  ikonou.

Pomoc, moje produkce obilí se neustále snižuje!
Vzrůstající počet obyvatel (např. 5) a vojáků ve vesnici spotřebovává obilí (např. 10) a snižuje tak jeho produkci. Tuto bilanci můžeš sledovat v pravém horním rohu. Např., 5/15

Proč se vojáci vracejí z nájezdu s tak málo surovinami?
Důvodů může být několik. Vojáci mají omezenou kapacitu surovin, které unesou a dalším důvodem mohou být vystavěné Úkryty, které chrání určitou část surovin před nájezdy nepřátel.

Jak založit nebo dobýt novou vesnici?
K založení nové vesnice potřebujete tři osadníky. K dobytí nové vesnice potřebujete Správce (Senátora, Velitele nebo Vůdce – záleží na kmeni). Můžete je vytvořit v Rezidenci nebo v Paláci na úrovni 10. Také potřebujete mít daný počet kulturních bodů.

Mohu o vesnici přijít?
Pokud máš pouze jednu vesnici, přijít o ni nemůžeš. Máš-li méně než čtyři vesnice, tvá hlavní vesnice (v níž stojí Palác) nemůže být dobyta. Ostatní vesnice však být dobyty mohou

Žádné komentáře
 
Vše o online hrách